قرآن دوره

مراسم قرآن دوره کریزهای مقیم کاشمر در منزل آقای حسن توفیقی در شب سالگرد مرحوم شادروان حاج میرزاحسین توفیقی – ارسالی از مرتضی علیمرادی

قرآن دوره

قرآن دوره درخانه آقای توفیقی ازطرف علی عربشاهی

قرآن دوره

قرآن دوره کریزهای مقیم کاشمر منزل آقای حسن توفیقی ارسالی از مهدیان  

کاریابی

  قابل توجه جوانان بیکار کریزی، کاریابی ها مکانی مناسب جهت ثبت نام ودرخواست کار میباشند آدرس کاریابی های کاشمر خیابان امام ۷ ساختمان سینا طبقه دوم، شماره تماس۵۵۲۴۰۳۱۹ کاوش کار تکاپو، کاشمر، امام ۱۵، سمت راست درب اول واحد۲ شماره تماس۴۲۴۷۴ ۵۵۲ مجتبی ابوالفضلی اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر