سدشاهی

سد شاهی روستای کریز

 واقع شده در جنوب وجنوب شرقی روستا سد شاهی بنا یی تاریخی باقدمتی حدوداً ۲۰۰سال در زمان سلجوقی.این بنا قرار گرفته بر روی یکی از رود خانه های بزگ خراسان رضوی به نام شش ترازاست ویکی از مهم ترین منبع آب ورساندن آب به قلعه ی دختر بوده این بنا به گونه ای بسیار ماهرانه […]