وضعیت نامناسب  آبگرم روستای کریز

تلنگر  :  وضعیت نامناسب  آبگرم روستای کریز : وضعیت نامناسب آبگرم کریز . متاسفانه این مکان از نظر مسئولین کاملا فراموش شده . لطفا رسیدگی …….