کاریابی

  قابل توجه جوانان بیکار کریزی، کاریابی ها مکانی مناسب جهت ثبت نام ودرخواست کار میباشند آدرس کاریابی های کاشمر خیابان امام ۷ ساختمان سینا طبقه دوم، شماره تماس۵۵۲۴۰۳۱۹ کاوش کار تکاپو، کاشمر، امام ۱۵، سمت راست درب اول واحد۲ شماره تماس۴۲۴۷۴ ۵۵۲ مجتبی ابوالفضلی اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر