شعر روستای کریز

شعر دیگری از روستای کریز شاعر : تا جایی که میدونم م.یارمحمدی کپی رایت : باغدشت خیال با اجازه شاعر :    ازعنایات خداوند عزیز                                                  روستایی هست با نام کریز اندرآن …